ستاره شمال

چراغ آویز گرد کد O50 O50


چراغ آویز گرد O50

بدنه
شیشه
طلایی
سیلور
مشخصات لامپ
سر پیچ معمولی E27
M60W
دلخواه
خیر
1
ابعاد
سانتی متر
سانتی متر
130 سانتی متر
40 سانتی متر
سانتی متر
10 متر مربع
نام فایل نوع فایل دریافت