ستاره شمال

چراغ های مولتی ترک X514-X523


چراغ های مولتی ترک

چراغ های مولتی ترک ستاره شمال 
این مجموعه دارای انواع چراغ های ریلی ، آویز ، لاین های COB  وSMD هستند که بر اساس نیاز مخاطب و نوع کاربری محیط میتواند مورد استفاده قرار بگیرد
مجموعه مولتی ترک شامل چراغ های زیر می باشد
چراغ ریلی 12وات 3000k - کد X514                   
چراغ ریلی 12وات 4000k - کد X515                    
چراغ ریلی 7وات 3000k - کد X516                       
چراغ ریلی 7وات 4000k - کد X517                       
چراغ ریلی 12وات 3000k - کد X518                    
چراغ ریلی 12وات 4000k - کد X519                    
چراغ ریلی 18وات 3000k - کد X520                   
چراغ ریلی 18وات 4000k - کد X521                             
​چراغ ریلی 30وات 3000k - کد X522                    
چراغ ریلی 30وات 4000k - کد X523                    
 چراغ لاین 7وات کوچک COB -3000K  کد X524/S 
چراغ لاین 7وات کوچک COB -4000K  کد X525/S
چراغ لاین 14وات متوسط COB -3000K  کد X524/M
چراغ لاین 14وات متوسط COB -4000K  کد X525/M 
چراغ لاین 14وات متوسط COB -3000K  کد X500
چراغ لاین 14وات متوسط COB -4000K  کد X501
چراغ لاین 14وات متوسط COB -4000K  کد X501   
چراغ لاین 14وات متوسط COB -4000K  کد X501 
 چراغ لاین 7وات متوسط SMD -4000K  کد X503
 چراغ لاین 14وات متوسط SMD -3000K  کد X504 
چراغ لاین 14وات متوسط SMD -4000K  کد X505 
چراغ لاین 28 وات بزرگ SMD -3000K  کد X506
چراغ لاین 28 وات بزرگ SMD -4000K  کد X507
چراغ لاین 7 وات کوچک SMD -3000K  کد X508
 چراغ لاین 7 وات کوچک SMD -4000K  کد X509
چراغ لاین 7 وات کوچک SMD -4000K  کد X509
چراغ لاین 14وات بزرگ SMD -3000K  کد X510
چراغ لاین 14وات بزرگ SMD -4000K  کد X511
چراغ آویز 7وات 3000K  کد X512
چراغ آویز6 وات 3000K  کد X537
 
بدنه چراغ
آلومینیوم
سیاه
مشخصات لامپ
ال ای دی LED
7-30w
دلخواه
3000
1
ابعاد چراغ
ابعاد مختلف
ابعاد مختلف
ابعاد مختلف
ابعاد مختلف
ابعاد مختلف
تک فاز
20 متر مربع
نام فایل نوع فایل دریافت

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022