ستاره شمال

چراغ آویز شیشه ای E27 MD2


چراغ آویز شیشه ای کد MD2

بدنه
شیشه
طوسی
مشخصات لامپ
سر پیچ معمولی E27
M60W
متغیر
بله
3
ابعاد
90 سانتی متر
12 سانتی متر
120 سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر
کمتر از 5 متر مربع
نام فایل نوع فایل دریافت

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023