ستاره شمال

چراغ آویز خطی V73


چراغ آویز خطی v73

بدنه
آلومینیوم
سیلور
مشخصات لامپ
ال ای دی SMD
24w
آفتابی
3000
EPI STAR
1
ابعاد
90 سانتی متر
2 سانتی متر
8 سانتی متر .. 120 سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر
نام فایل نوع فایل دریافت

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022