ستاره شمال

چراغ آویز طلق دار J78-CNC


چراغ آویز طلق دار بتنی کد J78-CNC

بدنه
آلومینیوم
بتنی
مشخصات لامپ
سر پیچ معمولی E27
MAX60
آفتابی
3000
3
ابعاد
سانتی متر
سانتی متر
15-120 سانتی متر
44 سانتی متر
سانتی متر
نام فایل نوع فایل دریافت

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023