ستاره شمال

چراغ آویز کد MD59 MD59


چراغ آویز MD59

بدنه
آلومینیوم و شیشه
سفید
مشخصات لامپ
سر پیچ معمولی E27
M60W
دلخواه
5
ابعاد
120 سانتی متر
سانتی متر
30 سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر
10 متر مربع
نام فایل نوع فایل دریافت

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023